Comitetul Central al PCR - Secţia Cancelarie

      Această categorie conține documente interne ale partidului din perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale. Majoritatea covârșitoare a pieselor reprezintă corespondența purtată între diferitele structuri de conducere ale partidului comunist ilegal, precum și între acestea și centrala Cominternului de la Moscova.

      Sunt redactate în limbaj conspirativ, expeditorul, destinatarul precum și persoanele nominalizate în cuprinsul documentului fiind desemnate cu numele conspirativ deținut în momentul redactării documentului.

      Dificil de utilizat din acest motiv, reprezintă cea mai concludentă sursă, deoarece oferă o incursiune nemijlocită în interiorul grupului studiat.

      Înainte de 1989, aceste documente au făcut parte din ceea ce apare citat în lucrările de specialitate ca „Arhiva CC al PCR, fond 1“.