Metodologia de înregistrare a datelor în fișă

Numele, prenumele: în cazul în care a fost schimbat și al femeilor căsătorite, s-au înregistrat în ordine cronologică, întâi numele vechi, apoi cel/cele schimbat; la fel s-a procedat în cazul prenumelor.
Calitatea declarată: membru, simpatizant, membru UTC – așa cum s-a declarat subiectul însuși.
Data nașterii: zi, lună, an (ori de câte ori a fost posibil).
Locul nașterii:Județul – după împărțirea administrativă valabilă în perioada interbelică (vechile județe ale României). Ex. com. … , jud. Ciuc.
Țara: în ce țară era localitatea în momentul nașterii subiectului.
Ex 1. născut în 1908, la Ismail. Țara: Rusia
Ex 2. Născut în 1920 la Békés. Țara: România (în 1920 localitatea aparținea României).
Mediul de proveniență:statutul administrativ al localității în anul nașterii subiectului.
Regiunea istorică:
Muntenia, cu județele: Argeș, Teleorman, Muscel, Dâmbovița, Vlașca, Ilfov, Prahova, Ialomița, Brăila, Buzău, Râmnicu Sărat.
Moldova, cu județele: Putna, Tecuci, Covurlui, Bacău, Tutova, Fălciu, Neamț, Roman, Vaslui, Baia, Iași, Botoșani.
Bucovina, cu județele: Storojineț, Cernăuți, Dorohoi, Suceava, Rădăuți, Câmpulung.
Transilvania, cu județele: Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Năsăud, Someș, Cluj, Turda, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târnava Mică, Târnava Mare, Făgăraș, Brașov, Trei Scaune, Ciuc, Odorhei, Mureș.
Banat, cu județele: Arad, Timiș-Torontal, Caraș, Severin.
Oltenia, cu județele: Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Romanați, Olt
Dobrogea, cu județele: Tulcea, Constanța, Caliacra, Durostor.
Basarabia, cu județele: Hotin, Sococa, Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Cetatea Albă, Ismail.
Naționalitatea: după cum a declarat-o subiectul. Cazurile evident false au fost marcate cu „?”.
Profesia: s-a folosit criteriul stării sociale, așa cum a fost el folosit în anii 50, utilizându-se cele patru stări sociale: muncitor, țăran, funcționar, intelectual; acolo unde subiectul a completat, după fiecare stare socială s-a înregistrat și profesia. Ex. intelectual/medic, funcționar/contabil, funcționar/vânzător.
Funcționar: intră atât funcționarii publici, cât și cei particulari (vânzător, librar, contabil, etc – cf. legilor muncii valabile în perioada activă a subiectului, până în 1944).
Muncitor: ….., obs. În cazul unor profesii, este greu de identificat dacă era patron sau angajat. Ex. cizmar – cu atelier sau fără, croitor – cu atelier sau fără.
Țăran:
Localități unde a activat: așa cum le-a declarat
Funcții: așa cum le-a declarat
Cazier judiciar: așa cum le-a declarat
Funcții în aparatul central de partid și de stat: în structurile represive, în ministerul de Externe, în aparatul central de partid, la propagandă și cultură.
Membru de partid: anul formal, valid în momentul completării chestionarului.
Observații:în general, fluctuații în timp ale la calității de membru de partid; de altă natură, demnă de a fi consemnată.
Referințe bibliografice: