Fișa prosopografică generală

Fișa prosopografică generală

(membri, simpatizanți[1], uteciști etc)

 

Nume vechi/nume schimbat:

Prenume vechi/prenume schimbat:

Calitatea declarată: membru, simpatizant activ, simpatizant

Gen: masculin/feminin

Data nașterii: zi, lună, an

Locul nașterii: localitate, județ, țara

Mediul de proveniență: urban/rural

Provincia istorică:

Naționalitatea:

Profesia:

Localitățile unde a activat:

Funcții:

Cazier judiciar:

Funcții în aparatul central de partid și de stat:

Membru de partid din anul (stagiu recunoscut la momentul completării fișei):

Observații: la calitatea de membru de partid; de altă natură

Referința bibliografică:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Au fost înregistrați și simpatizanți, acolo unde sunt membri ai unor organizații de masă girate de PCdR, precum UTCdR, Ajutorul Roșu (M.O.P.R., Apărarea Patriotică), Blocul Muncitoresc-Țărănesc, Liga Muncii, Blocul pentru Apărarea Libertăților Democratice; Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, Prietenii Naturii, Mama și copilul, Liga contra cametei etc.