Documente realizate de organele represive

      Fondul "Documente Realizate de Organele Represive despre Activitatea PCR și a Organizațiilor de Masă Revoluționare" conține documente realizate de autoritățile polițienești ale vremii referitoare la mișcarea comunistă clandestină. Spre deosebire de fondul cuprinzând dosarele personale ale luptătorilor antifascişti, întocmit de Ministerul de Interne, acest fond este organizat tematic și cronologic și cuprinde în general note, sinteze, rapoarte cu un caracter mai mare de generalitate.

      Cuprinde și unele documente referitoare la compoziția nominală a conducerii PCdR din diferite perioade, așa cum era ea cunoscută de poliție.