Despre cercetător

CRISTINA DIAC

Data şi locul naşterii: 11 octombrie 1978, Slobozia, jud. Ialomiţa

 

              Studii:

 • 2011-2013– Cercetător postdoctoral director al proiectului „Liderii Partidului Comunist din România, 1921-1944. Analiză prosopografică“, derulat în cadrul INST, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării prin Contractul nr. 75/5.10.2011, proiect finalizat cu o bază de date on-line disponibilă la adresa http://www.ilegalişti.ro .
 • 2011- Doctor în istorie al  din Universităţii Bucureşti, cu teza Partidul comunist din România în anii celui de-al doilea război mondial. Cazul Ştefan Foriş. 1940-1944, coord. Dinu C. Giurescu; calificativul “foarte bine”;
 • 2005-2007- Masterul “Istoria românilor în secolul al XX-lea” la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti;
 • 2001-2005- Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, cu specializarea în istoria contemporană a românilor;
 • 1998-2002- Facultatea de Management-Modulul Administraţie Publică, Academia de Studii Economice Bucureşti.

 

              Experienţa profesională:

 • 2006-: cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române (I.N.S.T.); în prezent deţine funcţia de cercetător ştiinţific III; redactor al revistei „Arhivele Totalitarismului“;
 • 2011-2013: redactor departamentul de Istorie Recentă al cotidianului Adevărul;
 • 2004-2009: cadru didactic asociat Facultatea de Ştiinţe Politice-Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (seminariile cursului de „Istoria modernă şi contemporană a românilor”, titularul cursului prof. univ. dr. Liviu Rotman);
 • 2004-2011: redactor secţia de Istorie Recentă a ziarului Jurnalul Naţional, coautor al serialelor „Istoria comunismului românesc”, „Acum 20 de ani”; Editor al Suplimentului „Scânteia. Jurnalul României 1989 – Acum 20 de ani” al ziarului Jurnalul Naţional; co-autor al unor dosare de presă dedicate unor teme precum retragerea Armatei Roşii din România, sfârşitul României Mari, deportările în Transnistria ş.a.

 

Volume publicate:

 • Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul partidului, vol. I, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-644-037-0 (co-autor).
 • Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportaţi în URSS, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, ISBN 978-606-537-130-9 (co-autor).
 • Dan Cătănuş (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste, INST, Bucureşti, 2012 (co-autor).
 • Octavian Roske (coord.), România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F-O, INST, Bucureşti, 2012, ISBN general: 978-973-7861-67-2; ISBN de volum:  978-973-7861-76-4(co-autor).
 • România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea. vol.I. A-E,INST, Bucureşti, 2011, 666 p., ISBN 978-973-7861-68-9; 978-973-7861-68 (co-autor)
 • Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic T - Z, INST, Bucuresti, Colecţia "Dictionare", 2011, 350 p., ISBN 978-973-7861-70-2. (co-autor).
 • Lavinia Betea (coordonator), Apoteoza lui Ceauşescu: 21 august 1968, Iaşi, Polirom, 2009, (co-autor);
 • Octavian Roske (coordonator), Mecanisme represive în România 1945 – 1989. Dicţionar biografic, vol. VIII. S-Ş, 2009. (coautor).
 • Octavian Roske (coordonator), Mecanisme represive în România 1945 – 1989. Dicţionar biografic, vol. VII. Q-R, 2008, ISBN 978-973-7861-39-1. (coautor)
 • Octavian Roske (coordonator), Mecanisme represive în România 1945 – 1989. Dicţionar biografic, vol. VI. P, 2007, (coautor).

Comunicări, conferinţe:

 • Clandestine Communist Movement: Personal Supplier for the Repressive Unit, la International Conference „European Union & Black Sea Regions“, Dimitrie Cantemir Christian University- Faculty of History, June, 6th.-8th., 2013, Bucharest, Romania.
 • Recrutarea şi selecţia liderilor mişcării comuniste clandestine la începutul anilor ’30, la sesiunea „15 ani de ştiinţe politice la Universitatea Petre Andrei din Iaşi“, subsecţiune în cadrul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice la nivel naţional, Ediţia a XXI-a - „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene“, Universitatea „Petre Andrei“ din Iaşi, 29-31 mai 2013.
 • Eroi e martiri della classa lavoratrice. L agiografia come tecnica della propaganda comunista, la Apologie. Giornata di Studi organizzata nell’ ambito del progetto di internazionalizzazione della ricerca „Identita, Potere, Rappresentazioni“, Dipartamento di Letterature Comparate, Universita Roma Tre, 13 dicembre 2012.
 • Deportarea etnicilor germani din România în URSS. Cadru istoric şi conceptual, la conferinţa internaţională „Munca forţată a etnicilor germani în URSS“, Universitatea „Aurel Vlaicu“, Forumul Democrat al Germanilor, Arad, 1-2 noiembrie 2012.
 • Comitetul Central al PCR ales în octombrie 1945. Biografie de grup, la conferinţa „Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989)“, INST, Bucureşti, 24-25 mai 2012.
 • „The anti-fascist resistance in Romania during the 2nd World War”, la conferinţa “Transnational Resistance in Europe, 1939-45”, German Historical Institute, Paris, 1-2 decembrie 2011.
 • “Analiza biografică a grupurilor. Cazul liderilor Partidului Comunist din Romania (1921-1944)”, la conferinţa „<Ortodoxie> şi revizionism: istoria comunismului est-european”, INST, Bucureşti, 24-25 noiembrie 2011.
 • „Dej şi grevele de la Atelierele CFRGriviţa din ianuarie-februarie 1933”, la conferinţa „Spectrele lui Dej”, IICCMER, Bucureşti, 8-9 noiembrie 2011.
 • „Izvoare de arhivă despre activitatea lui Nicolae Ceauşescu în mişcarea comunistă ilegală”, la conferinţa „Perspective asupra iatoriei Europei în secolul XX: continuitate şi revoluţie, INST, Bucureşti, 16-17 iunie 2011.
 • Sfârşitul „visului internaţionalist”. Comuniştii din România şi desfiinţarea Cominternului, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Evoluţia ideii de unitate europeană, Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 15 aprilie 2011.
 • Direcţii şi metode în studierea regimului comunist din România. Metoda biografică, Conferinţa internaţională Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, ediţia a XI-a, Chişinău, 21-23 aprilie 2010.
 • Politica de cadre a PCdR în timpul celui de-a doilea război mondial. Şantajul financiar, Conferinţa Cercetarea istorică românească: între inovare metodologică şi acumulare informaţională, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti, 28 mai 2010.
 • Reinterpretări ale anului 1989 prin memorii şi jurnale, la Conferinţa Radiografia unui miracol: Căderea comunismului în Europa, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti, 12-13 octombrie 2009.
 • Dificultăţi metodologice în studierea surselor comunismului românesc. Cazul Ştefan Foriş, Conferinţa Sistemul comunist, între realităţi şi discurs istoriografic. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului la 15 ani de activitate, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română, Bucureşti, 12-13 iunie 2008.
 • Instituţia cenzurii în România „obsedantului deceniu”, 1949-1958, Sesiunea anuală de comunicări a Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului Trecutul uitat şi/sau simulat: evaluări istoriografice pentru un proces al comunismului, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română,  Bucureşti, 20 iunie 2006.

 

Studii şi articole:

 • Eroi şi martiri ai clasei muncitore“. Biografia, ca tehnică a propagandei comuniste, în „Krypton. Identita. Potere. Rappresentazioni“, Periodico semestrale del Dipartamento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Anno I, numero 1/2013.
 • Liderul nevăzut. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi grevele de la Griviţa, în volumul Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea (coord.), Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Polirom, Iaşi, 2012.
 • Deportarea etnicilor germani din România în URSS (1945-1989), co-autor, în „Arhivele Totalitarismului“, nr. 1-2/2012, BDI, (în curs de apariţie).
 • Greva de la Griviţa din februarie 1933, văzută de protagonişti. O declaraţie a lui Vasile Bâgu, în „Arhivele Totalitarismului“, nr. 3-4/2012, (CNCSIS "C", indexată CEEOL şi EBSCO.
 • Începuturile comunismului în România, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2011, pp. 260-263, ISSN1221-6917.
 • The Chronicle of a Political Collapse. The Communist Party of Romania and the End of Greater Romania, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2011, pp. 90-110. (CNCSIS "C", indexată CEEOL şi EBSCO)
 • O problemă controversată: Partidul Comunist şi rebeliunea legionară din ianuarie 1941, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2010, pp. 67-81, ISSN 1221-6917.
 • PCdR şi Internaţionala a III-a (1940-1943). Informaţii din „ancheta Pătrăşcanu”, în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” Serie nouă, Vol. IX, 2010, pp. 123-137, ISSN 0515-1678.
 • Ultima victimă a colectivitării agriculturii. Cazul Ilie Ţugui, 1963-1964, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2009, p. 180-194
 • Cenzura în teatru: Studiu de caz – “Vizionările” de la Teatrul Naţional Cluj, în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” Serie nouă, vol. VII, 2008, pp. 140-152.
 • Nicolae Ceauşescu. Ultimele interviuri în presa internaţională, în „Orizont XXI. Revistă de istorie”, Fundaţia Valeriu Florin Dobrinescu, Editura Delta Cart Educaţional, nr. XI, 2008, pp. 68-69, ISSN: 1842-0621.
 • Cenzura în teatru. Secretariatul literar, în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” Serie nouă, vol. VI, 2007, pp. 56-66
 • Istoria comunismului, o poveste fără eroii de la Braşov, în Eroi pentru România. Braşov 1987, 15 noiembrie. Mărturii, studii, documente, Editura Semne, Bucureşti, 2007 (împreună cu Florin Mihai, Ilarion Ţiu), ISBN 973-624-546-2.
 • Teme ale dramaturgiei româneşti în anii 50, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2007, p. 44-55.
 • Instituţia cenzurii în România „obsedantului deceniu”, 1949-1958, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2006, p. 96-114.

 

Biografii

 • Ioan Totu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2010, pp. 250-255, ISSN 1221-6917.
 • Constantin Dăscălescu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2010, pp. 228-231, ISSN 1221-6917
 • Manea Mănescu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2009, p. 277-283
 • Paul Niculescu-Mizil, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2009, p. 243-248
 • Corneliu Mănescu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2008, p. 247-250
 • Nicolae Ceauşescu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2008, p. 234-239
 • Gheorghe Gheorghiu-Dej, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2007, p. 252-256
 • Constantin Pârvulescu, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/2007, p. 267-271
 • Ion Gheorghe Maurer, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2006, p. 242-247.

 

Participări la proiecte şi granturi de cercetare:

 • 2011-2013 - Liderii partidului comunist din România, 1921-1944. Analiză prosopografică. Cod PN-II-RU-PD-2011-3-0260, proiect de cercetare postdoctorală finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) prin Contractul nr. 72/5.10.2011; director de proiect; mentor, Octavian Roske, secretar ştiinţific al INST.
 • 2011-2012 - Memoria muncii forţate a etnicilor germani din România deportaţi în URSS, derulat de Asociaţia Română de Ecologie Politică şi finanţat de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), în cadrul programului Europe for Citizens (membru în echipa proiectului).