Comunism şi comunişti în perioada interbelică

Conferinţă organizată în cadrul programului "Liderii Partidului Comunist din România, 1921-1944. Analiză prosopografică", finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0260.

 

PROGRAM

10.00-10.15: Deschiderea conferinţei. Cuvânt de deschidere: prof. dr. Radu Ciuceanu, director INST

 

10.15-11.15: Cristina Diac, Slujbaşii utopiei. Liderii Partidului Comunist din Româniainterbelică

Prezentarea bazei de date realizată în cadrul proiectului “Liderii Partidului Comunist din România, 1921-1944. Analiză prosopografică“ şi a concluziilor cercetării

11.15-12.00: Discuţii

 

 

Secţiunea I: Comunism şi politici publice în România interbelică

Moderator: Dan Cătănuş, INST

 

12.00-12:20: Al. Murad-Mironov, INST, Evoluţia relaţiilor româno-sovietice în perioada interbelică şi influenţa acestora asupra activităţii comuniştilor români.

12.20-12:40: Claudiu Degeratu, INST, Pluralism, organizaţii sindicale şi viziunea PCdR privind institutionalizarea conflictelor de muncă în perioada 1921 - 1931

12.40-13.00: Florin-Răzvan, Mihai, INST, Candidaţi comunişti şi socialişti la alegerile generale (1922-1933). Analiză comparativă

 

13.00 -13.30: Discuţii

 

13.30-14:00 Pauză de cafea

 

Secţiunea a II-a: Biografia şi studiul comunismului interbelic

Moderator: Claudiu Degeratu (INST)

 

14.00-14.20: Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”), Metode de cercetare cantitative şi calitative utilizate în ştiinţele sociale

14.20-14.40: Ştefan Bosomitu, IICCMER, Istorii clandestine: biografii individuale şi biografii colective din comunismul românesc interbelic

14.40-15.00: Mihai Burcea, cercetător independent, Rezidenţii OGPU/NKVD din România anilor '30. Studii de caz: Petre Goncearuc, Serghie Nicolau, Valeriu Bucicov, Ion Vidraşcu şi Mihail Posteucă

15.00-15.20: Luciana Jinga, IICCMER, Gen şi mobilizare în comunismul românesc interbelic

15.20-15.40: Mioara Anton, Institutul Nicolae Iorga, Sfârşitul inocenţei. Ilegalişti în legalitate. 1944-1947.

 

15.40-16.00: Discuţii, concluzii.

Locul de desfăşurare: 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16

Data evenimentului: 

Vin, 09/20/2013 - 10:00