Functie Anton Emilian

Din anul: 

1940

Până în anul: 

1941

Tip funcţie: 

Conducere locală

Funcţia: 

Membru în com. București al PCdR

Persoană: