Gheorghiu (Peisacovici) Ronea

Născută la 15 iulie 1911, în com. Leova- Cahul Originea socială: muncitorească Profesia: croitoreasă Studii: 8 clase de liceu Membră de partid din 1932 În timp ce a învățat croitoria în comuna natală apoi la Chișinău, în anul 1924-27 a continuat să urmeze liceul în particular, absolvind 8 clase. Între anii 1928-1931 a lucrat la mai multe întreprinderi din București ca: tipografie, croitorie și tricotaje. Educația muncitorească a însușit-o în că din familia sa, tatăl său fiind simpatizant al mișcării muncitorești, ceea ce a determinat-o de tânără să fie îndrumată spre mișcarea muncitorească. Asfel, în 1928 venind în București s-a înscris în Sindicatul Arte Grafice și a luat parte la acțiunile muncitorești din 1929. În același an s-a încadrat mai activ, participând la acțiunile Ajutorului Roșu și UTC. În 1930 a fost cooptată activistă (salariată) a mișcării revoluționare și a avut mai multe munci de răspundere pe linie de UTC și de Partid ca: membră a Comitetului Regional UTC Iași, apoi în 1933 secretară a Comitetului Raional de Partid Bacău și membră în Comitetul Regional Iași, unde a dus muncă cu simț de răspundere și a fost vigilentă față de elementele provocatoare. Ca membră a Comitetului Regional Moldova a condus munca în Raioanele Bârlad și Botoșani până în 1934, când în urma unei provocări a fost arestată și condamnată la 6 luni închisoare. Atât la cădere cât și la închisoare, la Botoșani și Mislea a avut purtare demnă (ref. tov. Ivanca Rudenco și Liuba Chișinevschi). În 1935 eliberându-se reia munca pe linie UTC, activând în Comitetul Local București, apoi membră în Biroul CC al UTC. În 1936 a fost din nou arestată și condamnată la 3 ani închisoare pe care a făcut-o la Văcărești și Dumbrăveni. Și cu această ocazie a avut o purtare demnă în față dușmanului, de asemenea în închisoare a făcut parte din celula de partid și a avut o atitudine tovărășească. (Ref. tovarășei Liuba Chișinevschi). După eliberarea ei în 1939 a muncit ca membră în Biroul CC al UTC până în 1941, când a fost ridicată ca instructor al CC al Partidului, unde a muncit până în 1943, când a fost îndepărtată din muncă și exclusă din Partid de trădătorul Ștefan Foriș. Deși exclusă din Partid a continuat să muncească cu același devotament pe linia Apărării patriotice (Ref. tov. Pavel Ștefan). După 23 august 1944 a muncit pe linia Apărării Patriotice în Sectorul IV Roșu și în Comitetul Județean A.P. apoi în cadrul Sectorului de Partid III Albastru pe linie de agitație și propagandă, iar în Februarie 1951 lucrează ca responsabil al Sectorului Cazuri Speciale, în activul Comisiei Controlului de Partid. A fost verificată în iulie 1949 în activul Sectorului III Albastru B. și i s-a confirmat calitatea de membru de partid cu vechimea din 1932, cu care Comisia Centrală de Verificare a fost de acord. După excluderea ei din partid de trădătorul Foriș, împreună cu alți tovarăși care erau de asemenea excluși pe nedrept, au continuat să activeze pe linia Apărării Patriotice. În această perioadă 1943-1944 nefiind în stare să se orienteze just, fiind și sub impresia loviturii ce a primit-o prin arestarea și asaisnarea soțului ei, Petre Gheorghe,a comis și unele greșeli, participând la unele acțiuni inițiate de Mețiu. După 23 augsut 1944, fiind cercetată de Secția de Cadre a CC al PCR și-a recunoscut lipsurile ei și a luat poziție sănătoasă. În concluzie: Tov. Ronea Gheorghiu s-a alăturată de tânără mișcării revoluționare a proletariatului; în activitatea sa a dat dovadă de devotament și spirit de sacrificiu. Fiind pusă la munci de răspundere a dovedit pricepere, devotament și perseverentă în muncă. La arestări a avut purtare bună. După 23 august 1944 a muncit cu râvnă în îndeplinirea sarcinilor încredințate de Partid și a fost preocupată de ridicarea nivelului ei politic și ideologic și luptă pentru lichidarea lipsurilor sale. 22 noiembrie 1952 Comisia Controlului de Partid DANIC, Fond CC al PCR – Secția Organizatorică Dosare-anexă, dosar 192/1952, f. 14-15